برچسب زده شده با : متن مداحی نوکر خوبی نبودم خودمم میدونم آقا